Week 43 – Bergzicht Vijlen

John Coenen Fractievoorzitter Lijsttrekker CDA Vaals Vijlen Lemiers

Enkele weken geleden heeft CDA VAALS een brief naar het College van B&W gestuurd. Via de media hebben de meesten van u inmiddels vernomen dat de eigenaren van Café-Restaurant Bergzicht het besluit hebben genomen om hun bedrijfsactiviteiten te staken. CDA VAALS vindt dit enorm jammer, maar begrijpt het besluit van Wiel en Finie en is hun enorm dankbaar voor de vriendelijkheid, gastvrijheid en het Noaberschap welke zij jarenlang aan bezoekers van Vijlen, maar zeer zeker aan de inwoners van Vijlen hebben geschonken. Bergzicht is onder hun vertrouwde en bekwame bedrijfsvoering uitgegroeid tot een begrip, waarmee Vijlen letterlijk en figuurlijk op de kaart is gezet. Met de aanstaande vervreemding is echter meer aan de orde dan op eerste ogenblik lijkt.
De zaal van Bergzicht is een “thuis” van de Vijlense verenigingen en zelfs van de gemeenschap an
sich.

In de brief van CDA VAALS aan het College van B&W hebben wij gevraagd, om breder naar de
consequenties én mogelijkheden te kijken welke deze vervreemding (verkoop) van de eigenaren met
zich meebrengt. De Gemeenteraad van Vaals heeft immers tot aankoop van “Café-Restaurant
Bergzicht” te Vijlen besloten en stelt daarmee in zekere mate de beschikbaarheid van de
uitvoeringszaal voor de gemeenschap van Vijlen en haar verenigingen en inwoners zeker. Door deze
strategische aankoop, krijgt gemeente Vaals daarnaast invloed bij de invulling en de wijze waarop de
exploitatie in de toekomst gaat plaatsvinden. Het CDA denkt dat dit het moment is, om samen met
de verenigingen, instanties, bedrijven én inwoners van Vijlen, te onderzoeken hoe Bergzicht (en dan
met name de zaal) in de toekomst, door de gemeenschap nog breder en multifunctioneler ingezet
kan worden. Volgens het CDA zou bij dit onderzoek tevens het JoNe-gebouw (Hopschet) en het
Jeugdgebouw (Vijlenberg) betrokken kunnen worden.