Week 28 – Openstaande zaken

Onlangs zijn enkele actuele punten van CDA VAALS ingewilligd:

– De afvalinzamelingsplekken in Vaals en Vijlen zijn (of worden op zeer korte termijn) gerealiseerd;
– De terrassen aan de Maastrichterlaan zijn verbreed;
– Bij de reconstructie van de hoek Wolfskuilenweg-Bloemendalstraat wordt rekening gehouden met de inbreng van de inwoners (is ons verzekerd);
– Op zondag kan tijdens kerkdiensten (09.00 – 13.00 uur) gratis rondom de Hervormde en Rooms-
katholieke kerken geparkeerd worden.

Zoals u echter van ons gewend bent blijven wij kritisch:

– Wij zetten nog steeds vraagtekens bij de ontwikkelingen rondom de Studentenhuisvesting op het Wit-Groen terrein t.a.v. het nog te bouwen 2e -complex, het Studentencomplex bij Hekkert en de noodzakelijkheid van beide;
– Wij houden de hernieuwde situatie cq verkeersdoorstroming t.a.v. de
weekmarkt in de gaten;
– Wij houden oog voor het Openbaar Vervoer in Vaals, maar zeer zeker ook
voor de verbindingsmogelijkheden rondom Vijlen;
– Wij zijn nog steeds in afwachting van het beloofde voorstel t.a.v. het voetpad waarmee het doodlopende deel van Pater Gelissenstraat toegang krijgt tot de Vijlenberg. Hierbij merken wij meteen op, dat het idee van het College van B&W, zijnde een voetpad achter de percelen van de Pater Gelissenstraat richting het voetbalcomplex wat ons betreft totaal geen meerwaarde heeft en ook absoluut nooit door dorpsbewoners is geopperd!
– Daarnaast blijven wij van mening dat er wél een voetpad moet komen vanaf Vijlen,
richting Harles, waarvoor wij (CDA VAALS) al jaren pleiten. Een toeristische (wandel- en fiets-)
gemeente als Vaals moet ons inziens de juiste infrastructuur hebben en daarvoor ook te durven
investeren.