Week 50 – Studentenhuisvesting

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 heeft CDA VAALS gepoogd een misstand te
herroepen. De coalitiepartijen PvdA, Lokaal en V&O (fractie Kleijkers was afwezig), gesteund door
fractie Vroemen vinden het oké, dat alle inwoners van Vaals gaan betalen voor de rioolheffing en
afvalstoffenheffing van de studenten. Met veel bombarie, geduw, getrek en gesmeek worden
voornamelijk buitenlandse studenten van de RWTH naar Vaals gehaald…
Niets mis mee zou je denken! Deze studenten hebben echter geen, of een laag inkomen en daardoor kunnen zij aanspraak maken op minimaregelingen zoals deze eigenlijk voor onze eigen, bestaande burgers bedoeld zijn.

Conclusie: Deze (buitenlandse) studenten krijgen kwijtschelding van zowel de riool-
als van de afvalstoffenheffing! Het gaat dan om een bedrag van iets minder dan € 280,- per
student, dat linksom of rechtsom uiteindelijk toch opgehoest zal moeten worden! Op dit moment
wonen er zo’n 150 studenten in Vaals, hetgeen dus nu al neerkomt op grofweg € 42.000,-
kwijtschelding. De plannen van het College van B&W en de eerder genoemde partijen spreken echter over zo’n 900 studenten in de nabije toekomst: Wit-Groenterrein: 461, Hekkertterrein: 110 en Von Clermontpark: 300. U kunt dan zelf uitrekenen dat u, uw buurman en uw buurvrouw in de nabije toekomst ongeveer € 250.000,- kwijtschelding voor studenten moeten gaan compenseren. Onaanvaardbaar vindt CDA VAALS! Dit jaar wordt dit forse tekort nog gedekt door de winst welke het afgelopen jaar is behaald middels Rd4, maar het volgend jaar gaat de gewone inwoner fors, zeg maar zeer fors meer betalen dan strikt noodzakelijk zou zijn! CDA VAALS vindt het zeer spijtig dat de partijen PvdA, Lokaal, V&O en Fractie Vroemen de inwoners van Vaals de dupe laten worden van deze misstand binnen de gemeentelijke begroting en wij (CDA VAALS) zullen ons hiertegen blijven verzetten.