Week 48 – Trottoirs

CDA VAALS heeft de afgelopen weken meermaals oproepen aan het College van B&W gedaan, om het achterstallig onderhoud aan trottoirs in onze gemeente op te pakken. Zoals aangegeven tijdens onze “Beschouwingen”: Inwoners van de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers breken bijna letterlijk hun nek over de schots-en-scheve trottoirs in onze gemeente. Het CDA is van mening dat wanneer hierdoor schade aan lijf en zaken ontstaan, de gemeente hiervoor moet opdraaien. Wij zijn namelijk van mening dat wanneer de gemeente er doelbewust voor kiest om het achterstallig onderhoud niet op te pakken, de gemeente ook mans genoeg moet zijn om schade voortvloeiende uit dit beleid, te vergoeden. Ook heeft het CDA opnieuw aandacht gevraagd voor bestrating op en rondom het vernieuwde Koningin Julianaplein. Het CDA voelt zich gesterkt door een brief die wij hebben mogen ontvangen van KBO Vaals en hoopt dat het College van B&W nu eindelijk actie onderneemt.