Week 48 – Leefkwaliteit

Burgerparticipatie CDA Vaals Vijlen John Coenen

CDA VAALS heeft reeds meermaals aangegeven dat de leefkwaliteit van onze inwoners in het geding is. Tijdens de “Beschouwingen” van 7 november j.l. hebben wij dit punt wederom aangekaart. CDA VAALS is van mening dat voornamelijk onze buitengebieden excessief worden benut en er ons inziens zelfs sprake is van uitbuiting van de buitengebieden. Inwoners van onze gemeente ervaren de toename van (grootschalige) activiteiten (wielrenwedstrijden, fietstoertochten, motortochten, scootertochten, oldtimertochten etc.) steeds meer als een last en ondervinden daarvan enorme hinder, waarbij het vooral in de weekenden steevast de spuigaten uitloopt. CDA VAALS wil dat het College van B&W het aantal georganiseerde activiteiten drastisch gaat inperken en daarnaast keihard gaat optreden tegen activiteiten waarvoor geen vergunning is afgegeven. CDA VAALS is zich er van bewust dat economische aspecten hierbij kunnen conflicteren met de belangen van onze inwoners. Het mag volgens het CDA niet zo zijn, dat onze “publiekstrekker”, natuur, rust, ontspanning en kleinschaligheid nu ten onder gaat aan haar eigen succes. CDA VAALS voelt zich hierbij gesterkt door de opmerkingen van de directeur van de VVV tijdens het Symposium te Vijlen en door bijval van zeer veel inwoners. Aan het College nu de opdracht om hier een juiste modus in te vinden.