Week 48 – Beschouwingen

John Coenen Vaals Vijlen Lemiers CDA Fractievoorzitter Lijsttrekker

CDA VAALS heeft tijdens de “Beschouwingen” van 7 november j.l. aandacht gevraagd voor de kernen Vijlen en Lemiers. In de Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen worden Vijlen en Lemiers compleet over het hoofd gezien. Alle aandacht van het College van B&W lijkt uit te gaan naar de kern Vaals. Voorbeelden: Koningin Julianaplein, Studentenhuisvesting Wit-Groen, Studentenhuisvesting Opel-Hekkert, Grenslandhal, Nieuwe Sporthal, Parkeernota kern Vaals, Maastrichterlaan, Randweg enz. Het CDA wil dat het College van B&W meer aandacht schenkt aan de kernen Vijlen en Lemiers, zodat zij de aandacht krijgen die ze verdienen