Week 47 – Tihange

De CDA-fractie heeft tijdens de beschouwingen forse kritiek geuit richting de Veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL). Onlangs heeft de gemeenteraad een schrijven van hen ontvangen waar het CDA zeer ongelukkig mee is. De VRZL verwijst in dat schrijven alle zorgen over de veiligheid van de Kerncentrale te Tihange die de raad, maar ook de inwoners in een eerder stadium hebben uitgesproken, naar het land der fabelen. Volgens VRZL is er in Zuid Limburg geen reden tot paniek, zelfs niet wanneer het in België mis gaat. Ook het preventief uitdelen van jodiumtabletten aan desbetreffende doelgroepen hoeft in Zuid Limburg niet, aangezien we volgens de VRZL toch buiten de gevarenzone liggen. Volgens het schrijven is er in Zuid-Limburg geen vergelijking te treffen met bijvoorbeeld de situatie te Borsele, omdat Tihange in België ligt… Een redenatie van lik-me-een vestje! Het CDA vindt dit een ronduit belachelijk standpunt: Alsof een wolk met radioactief materiaal uit België “anders” is dan een radioactieve wolk uit Nederland. Dan komt daar nog eens bij dat bij een nucleair incident in zo ongeveer heel Nordrhein-Westfalen de rampscenario’s in werking treden, maar in Zuid Limburg (en we dachten toch echt dat wij tussen Tihange en NRW inliggen) er volgens de VRZL niets aan de hand is. Het CDA is boos over het schrijven en de houding van de VRZL en over de passiviteit van de VRZL op zich (er ligt nog steeds geen rampenplan klaar). Onze boosheid werd raadsbreed en door het College van B&W gedeeld en dat zegt op zich al genoeg! Het CDA heeft het College opgeroepen om samen met de andere stake-holders (in dit geval andere gemeenten) eens flink met de vuist op tafel te slaan bij VRZL