Week 47 – Bibliotheek

Het CDA heeft gepoogd een onzalig makende bezuiniging van € 50.000,- en later nog eens € 20.000,- op het bibliotheekwerk ongedaan te maken. Door deze bezuiniging kunnen kinderen van Basisschool Op de Top bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van de uitleenfaciliteiten aangeboden door de bibliotheek, kan de bibliotheek geen nieuwe boeken en audiovisuele middelen meer aanschaffen, kon het traditionele kinderboekenweekgeschenk niet meer uitgereikt worden en hetzelfde geldt voor het Nederland-Leest geschenk. Ook is er enorm fors bezuinigd op personeel en zijn deze taken gedeeltelijk overgenomen door vrijwilligers. Dit laatste is natuurlijk lovenswaardig t.a.v. de desbetreffende vrijwilligers, maar van de andere kant een zeer ongewenste vorm van werkverdringing: Mensen zijn ontslagen en krijgen nu een uitkering! Het CDA vindt het ongehoord, dat de desbetreffende wethouder zich op de borst durft te kloppen, door te stellen dat hij ervoor gaat zorgen dat e.e.a. weer opgepakt gaat worden. Eerst bezuinigt hij de boel kapot en wil daarna schouderklopjes, omdat hij z’n eigen fouten herstelt… Als klap op de vuurpijl gaat deze wethouder ervoor zorgen dat de bibliotheek dé ontmoetingsplek in Vaals wordt. Het CDA vindt ook dit lachwekkend. Voor de bezuinigingen had de bibliotheek al de functie van ontmoetingsplek… Tot slot: Deze wethouder gaat alle andere voorzieningen in Vaals sluiten. Alleen de Brede School mag/moet het sociaal centrum van Vaals worden. Ook hier heeft het CDA tegen geageerd, aangezien wij ons grote zorgen maken over de ligging van de Brede School. De wethouder vindt dat de Brede School centraal in de kern Vaals is gesitueerd. Het CDA denkt daar toch echt heel anders over en wij zijn zelfs van mening dat de participatie van bijvoorbeeld ouderen en minder-validen in het geding is. Helaas gaven de partijen V&O, PvdA en Lokaal! geen gehoor aan onze oproep (mede omdat zij de bezuiniging destijds hebben geïnitieerd en ons nu natuurlijk geen gelijk willen geven), waardoor de bezuiniging blijft staan. De handelswijze van de wethouder (eerst zaken kapot bezuinigen en daarna complimenten willen ontvangen voor zijn opbouwwerk) vinden wij een teken aan de wand t.a.v. het niveau van bestuurlijk Vaals.