Week 44 – Rd4: Afvalinzameling

AFVALINZAMELING – CDA VAALS heeft tijdens de laatste Raadsvergadering een Motie ingediend, waarmee het College van B&W opgeroepen wordt, om onderzoek te verrichten naar de afstanden die sommige inwoners van onze gemeente met hun afvalzakken moeten afleggen om het centrale afvalinzamelpunt te bereiken. Volgens het CDA zijn enkele afvalinzamelpunten dermate ver verwijderd, dat het voor sommige inwoners haast ondoenlijk is om deze afstand met hun afvalzakken te overbruggen.  Het CDA is van mening dat uitgezocht dient te worden waar de knelpunten zich voordoen en is van mening dat het College van B&W vervolgens  in samenspraak met Rd4 een nieuw verdelingsplan (verplaatsen/bijplaatsen) voor de centrale afvalinzamelpunten moet opstellen. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat inwoners van onze gemeente in sommige gevallen meer dan 200m met hun afvalzakken moeten lopen, waarbij afstanden die bijvoorbeeld op de galerij van flats worden afgelegd niet eens zijn meegerekend. De Motie van het CDA werd breed omarmd en unaniem door de gehele raad aangenomen. Het CDA wacht in spanning af.