Week 44 – Randweg

RANDWEG VAALS – De fractie van CDA VAALS heeft bij monde van Gert van Vliet aandacht gevraagd voor de situatie zoals deze zich op dit moment voordoet aan de Randweg. Het CDA maakt zich zorgen over het feit dat het voorsorteervak richting Eschberg lijkt te verdwijnen. Volgens het CDA kunnen hierdoor zeer gevaarlijke situaties ontstaan, zeker wanneer bestuurders komende vanuit de richting Nieuwe Hertogenweg in de bocht plotseling geconfronteerd worden met stilstaande voertuigen die linksaf de Eschberg willen afslaan. Doordat het er de schijn van heeft dat het voormalige voorsorteervak verdwijnt, staan de voertuigen dus in de bocht, midden op de weg stil. Eenzelfde geval lijkt zich voor te doen met het, in de bocht en dus uit het zicht gelegen, voorsorteervak richting Tentstraat. Voorheen was er voor verkeer komende vanaf de Eschberg richting de Nieuwe Hertogenweg een voorsorteervak richting de Tentstraat en ook dit voorsorteervak lijkt te verdwijnen. Het College van B&W kon niet direct antwoord geven op onze vragen, waardoor wij de vragen schriftelijk hebben ingediend en in afwachting zijn van een antwoord en/of toelichting