Week 44 – Parkeren

PARKEREN –Duitse en andere buitenlandse kentekenhouders leken korte tijd gedupeerd te worden door een onjuiste tekst in de nieuwe Parkeerverordening. Thijs Jussen heeft namens CDA VAALS ten tweede male gepleit om de zogenaamde Parkeerverordening nader onder de loep te nemen. Het stuk werd in september na opmerkingen van het CDA van tafel gehaald en ook na (opnieuw en helaas dezelfde) opmerkingen van het CDA op de “oktoberversie”, verdween het stuk weer van tafel. Waar gaat het dan om? Tot twee keer toe wordt er in het stuk door het College van B&W een redenatiefout gemaakt en wordt door het College gesteld: Om een parkeervergunning te krijgen, moet het voertuig ingeschreven zijn in het kentekenregister van de RDW. CDA VAALS zet zich in voor alle inwoners van onze gemeente en dus ook voor inwoners welke een voertuig met bijvoorbeeld een Duitse of andere buitenlandse kentekenplaat bezitten. Daar waar het College van B&W aangaf dat (bijvoorbeeld) Duitse voertuigen ingeschreven kunnen worden in het Kentekenregister en dus in aanmerking kunnen komen voor een Parkeervergunning, bleek een simpel telefoontje van het CDA met de RDW uit te wijzen dat dit onjuist is. Als het Collegevoorstel aangenomen zou zijn, betekende dit dat honderden Duitse en buitenlandse voertuigenbezitters in Vaals, geen Parkeervergunning meer zouden kunnen krijgen. Het CDA is blij dat ook de andere partijen in de raad ons standpunt delen en het stuk opnieuw wordt bekeken. Door het CDA is geopperd om directe input vanuit de raad mee te nemen in het 3e en hopelijk laatste voorstel aangaande de Parkeerverordening