Week 42 – Openbaar vervoer

John Coenen Fractievoorzitter Lijsttrekker CDA Vaals Vijlen Lemiers

CDA VAALS heeft het College van B&W gevraagd hoe het openbaar vervoer er vanaf 11 december a.s. concreet gaat uitzien. Vanaf dan, gaat Arriva het openbaar vervoer in heel Provincie Limburg overnemen van Veolia en gaat ook de bestaande dienstregeling op schop. Voor gemeente Vaals zijn er enkele zaken relevant: |

1 – De “toeristische lijn” in de zomermaanden naar het Drielandenpunt zal komen te vervallen. Het CDA is van mening dat het College van B&W er voor moet pleiten dat deze lijn behouden blijft. Het gemeentebestuur steekt immers niet onder stoelen of banken dat de lokale economie voornamelijk op en om toerisme draait;

2 – De verbinding tussen Heerlen en Vaals zal uitgebreid worden naar de RWTH. Deze uitbreiding van de dienstregeling kan volgens het CDA een extra impuls voor Vaals te weeg brengen en het CDA juicht dit dus ook zeer toe.

3 – De verbinding tussen Maastricht en Aken via Vaals zal uitgebreid worden naar Aachen Bushof/Elisenbrunnen. Ook deze uitbreiding kan volgens het CDA een aanwinst zijn voor de aantrekkelijkheid van Vaals als vestigingsplaats en een impuls voor het kernwinkelgebied betekenen.

4 – De verbinding tussen Mechelen en Vijlen zal komen te vervallen. In plaats daarvan zal een verbinding komen tussen Mamelis via Vijlen en Holset naar Vaals v.v. Deze permanente buslijn (geen belbus dus) zal 2 keer per uur op maandag t/m zaterdag tot 19.00 uur rijden. Ondanks dat het CDA van mening is, dat Vijlen er hiermee “genadig” vanaf komt, maakt het CDA zich wél zorgen over de maatschappelijke aspecten van het wegvallen van deze directe verbinding tussen Vijlen en Mechelen. Vooral bij ouderen is de binding tussen Mechelen en Vijlen vaak logischer en sterker (familie, vrienden, huisarts, vereniging) dan de binding tussen Vaals en Vijlen en daarnaast vindt het CDA het ook jammer dat markt- en winkelbezoekers uit Mechelen nu geen rechtstreekse verbinding meer met Vaals hebben.

CDA VAALS heeft het College van B&W met klem gevraagd om aandacht te blijven schenken aan deze nieuwe situatie, dit te evalueren en zo nodig met Provincie Limburg en Arriva in gesprek te gaan.