Week 39 – Marktonderzoek

CDA VAALS is verbaasd over het feit dat het College van B&W een onderzoek naar de marktlocatie heeft laten uitvoeren, zonder de raad daarover te informeren. Dit onderzoek dat de burgers van Vaals zo’n slordige € 12.000,- belastinggeld heeft gekost, bevestigt wat al lang en breed door de gemeenteraad besloten was: De markt komt terug op het Koningin Julianplein! CDA VAALS vindt het raar dat het College van B&W dit onderzoek heeft laten uitvoeren, terwijl haar eigen raad het besluit al genomen had. Vertrouwt het College van B&W de juistheid van de raadsbesluiten niet? Vertrouwt het College van B&W haar eigen raadsvoorstellen niet (het raadsbesluit vloeide immers voort uit een Collegevoorstel)? Is het College van B&W onzeker en niet daadkrachtig? Welke opdracht heeft het College van B&W meegegeven: “Ga maar onderzoeken of de markt terug kan keren naar het KJP en óh ja, het resultaat móet natuurlijk wél zijn dat ze inderdaad terugkeren naar het KJP.” De angst van het College van B&W dat een enkele marktkoopman de markt van Vaals misschien de rug toekeert deelt CDA VAALS helemaal niet, aangezien al in een eerder stadium duidelijk was dat de meeste marktlieden terug wilden naar het KJP. In plaats van een duur onderzoek uit te voeren, kun je zelf natuurlijk ook gewoon even langs de marktkramen lopen en deze vraag stellen. Opmerkingen van de coalitiepartijen dat dit onderzoek toch binnen het budget valt, zijn volgens CDA VAALS betreurenswaardig en zeggen veel over de manier waarop onze gemeente door deze partijen bestuurd wordt. De coalitiepartijen hanteren schijnbaar de filosofie: Het geld moet hoe dan ook op! CDA VAALS is van mening dat deze € 12.000,- echt wel beter besteed had kunnen worden, of nog beter helemaal niet uitgegeven had moeten worden!