Week 30 – Studentenhuisvesting

Het 1e deel van het Studentencomplex op het voormalig Wit-Groen terrein is reeds in haar volle
glorie te aanschouwen. Onlangs heeft een meerderheid (PvdA, Lokaal en V&O) van de gemeenteraad ook groenlicht gegeven, om te starten met het 2e deel van dit project cq het 2e complex aldaar. CDA VAALS blijft bij haar standpunt dat dit soort van Studentenhuisvesting geen goede bijdrage levert aan de leefbaarheid van Vaals, de verenigingen en de voorzieningen. Los van het feit dat uit diverse recente en zelfs lokale (Maastricht) onderzoeken blijkt dat grote studentenconcentraties voor overlast bij andere bewoners zorgt, is en was CDA VAALS van mening dat er voldoende reguliere huisvesting in Vaals beschikbaar is.

Daarnaast maakt CDA VAALS zich grote zorgen over het parkeren bij en rondom de Studentencomplexen. Het verzoek van CDA VAALS om “Parkeren” integraal te behandelen, d.w.z. NIET situatie voor situatie afzonderlijk behandelen, maar in één keer de gehele Vaalser parkeerproblematiek op te lossen, stuitte zoals gewoonlijk bij de coalitiepartijen op “dove mans oren”. Een gevleugelde uitspraak van één der coalitiepartijen, was in de trant van: “We hebben het nu over het parkeren bij het Studentencomplex en niet over het parkeren in Vaals”. Eerlijk is eerlijk, tegen zoveel dommigheid, gebrek aan inzicht en strategie kan ook het CDA niet op! Kortom, schijnbaar ziet alleen CDA VAALS grote parkeerproblematiek ontstaan i.r.t. het Studentencomplex, de Sporthal, Fraiche en de Tennisclub….

Schijnbaar ontgaat het menigeen dat ook hier nog Vaalsenaren wonen die waarschijnlijk ook graag hun auto willen parkeren. En tot slot en als klap op de vuurpijl: Ook het project “Focus”, of beter het Studentencomplex op het “Opel Hekkertterrein”, blijft gehandhaafd. De meer dan 120 studenteneenheden kunnen wat betreft College van B&W en dus de Coalitiepartijen gerealiseerd worden. Ook daarvoor geldt voor CDA VAALS: Wij zijn tegen! Teveel studenten bij elkaar i.c.m. te weinig parkeerplekken, draagt op generlei wijze bij aan de leefbaarheid van Vaals.