Week 30 – Parkeren

De coalitiepartijen (PvdA, Lokaal en V&O) hebben contact met de burgers hoog in hun vaandel staan, althans dat hebben zij u doen geloven in aanloop naar de verkiezingen in 2014. Naar nu weer eens blijkt, doen deze volksvertegenwoordigers uiteindelijk precies wat zij zelf willen. Ondanks het feit dat burgers en ondernemers van Vaals via informatiebijeenkomsten duidelijk een voorkeur voor 45 minuten gratis parkeren hebben gegeven, willen de coalitiepartners niet luisteren: 20 minuten gratis parkeren is voldoende aldus de coalitie.

CDA VAALS vindt dat 20 minuten gratis parkeren totaal geen bijdrage levert aan het eigenlijke doel dat men “ooit” voor ogen had, namelijk de winkels cq het kernwinkelgebied aantrekkelijker maken voor bezoekers. De redenatie van één der coalitiepartijen om eerst eens rustig te beginnen en het als het werkt de minuten uit te breiden, klinkt voor het CDA als de wereld op z’n kop: We starten met het 3 e elftal (niets tegen een 3 e elftal) en als het wat wordt, dan kijken we of we het 2 e elftal gaan inzetten en uiteindelijk misschien het 1 e elftal in stelling brengen. M.a.w. is 20 minuten gratis parkeren gedoemd, of beter bedoeld te mislukken, hetgeen schijnbaar ook de insteek van de coalitiepartijen zal zijn. Zoals u uit het voorgaande artikeltje kunt opmaken, kijkt CDA VAALS altijd graag in z’n geheel (integraal) naar zaken die voorliggen.

Als het CDA het over parkeren heeft, kijken wij naar alle facetten die daarmee te maken hebben. Helaas blijkt dit te hoog gegrepen voor de andere partijen. Zij reageren liever ad-hoc op ontstane problemen en kunnen, of willen niet vooraf anticiperen en/of nadenken over het groter geheel. Door de bouw van de Studentenwoningen (Wit-Groen en mogelijk Hekkert), de reconstructie van de M’laan en het Koningin Julianaplein zal de verkeerscirculatie drastisch veranderen. Ook het veranderen van de Parkeersystematiek (langparkeren, maximum parkeertijd langs M’laan, andere parkeertarieven, parkeren voor vergunninghouders) en het verlagen van de parkeernorm bij nieuwbouw zullen wat CDA VAALS geen goed doen aan parkeerproblematiek zoals Vaals die nu kent. Eén van de oorzaken is volgens CDA VAALS de verkeerd gesitueerde parkeerplekken. Ondanks dat CDA VAALS gepleit heeft om bij nieuwbouw te verplichten om op of nabij het desbetreffende bouwkavel in Vaals in parkeermogelijkheden te voorzien, hielden de coalitiepartijen (PvdA, Lokaal en V&O) vast aan de regel dat op “Eigen terrein” parkeervoorzieningen getroffen dienen te worden. De waarschuwingen van CDA VAALS, wat dit eigenlijk betekent werden zoals vanouds in de wind geslagen. Resultaat: Een grootgutter die een zaak in Vaals gaat vestigen, moet voorzien in 200 parkeerplaatsen. Hoe lost hij dat straks op? Door op “Eigen terrein” in Almelo de parkeerplaatsen te realiseren, waardoor de parkeerdruk in Vaals wederom oploopt. Oh ja, als u goed bevriend bent met het College van B&W en/of raadsleden, kunt u ook gewoon vrijstelling krijgen voor de parkeernorm. U moet dan wel geld in potje storten, zodat de gemeente ergens anders een parkeerplaats kan realiseren, bijvoorbeeld in een afgelegen weiland ver weg van de te realiseren (nieuw-)bouw.

U zult hopelijk het cynisme en sarcasme dat van de voorgaande teksten afdruipt begrijpen. Feit blijft dat CDA VAALS zich ernstig zorgen maakt over de manier waarop onze gemeente op dit moment bestuurd wordt, goede ideeën getorpedeerd worden (omdat ze van de oppositie komen) en deze vervolgens als zogenaamd eigen idee opnieuw worden gelanceerd. CDA VAALS zal zich wél blijven inzetten, om de gemeenschap van Vaals te dienen. Het blijft immers uw belastinggeld!