Week 28 – Aan de Linde / Pastoersweij

Zorgwekkend vindt CDA VAALS de situatie die zich voordoet wanneer er door ons gepoogd wordt om over iets, nou ja relatief, serieuzere zaken te debatteren. Alle, maar dan ook werkelijke alle andere partijen haken af op het moment dat er gerekend moet worden. Het terrein van de voormalige gebouw van de “Kleine Wereld”, door de gemeente aangeduid als “Aan de Linde” en “Pastoersweij” drukt na jaren nog steeds op de begroting van onze gemeente. De twijfelachtige en afwachtende aanpak van zowel College van B&W, als van de coalitiepartijen heeft onze gemeenschap inmiddels zo’n slordige € 750.000,- gekost. Het College geeft aan dat prijs voor het stukje grond te hoog is voor geïnteresseerde partijen! Dit niet verkopen van grond resulteert er
echter in dat er jaarlijks bijgeboekt moet worden en de prijs dus alsmaar hoger en dus nog onaantrekkelijker voor een potentiële ontwikkelaar wordt. Het voorstel van het CDA om de boekwaarde op 0 te zetten, je verlies nu te nemen, maar daarmee wel op korte termijn de grond te kunnen verkopen, kon niet rekenen op steun van de andere Vaalser partijen. Ze konden het ofwel niet bevatten, of ze komen over een paar maanden liever zelf met dit voorstel, zodat ook dit dan hun idee lijkt te zijn…