Week 48 – Studentenhuisvesting

Behalve dat de huisvesting van ongeveer 120 studenten bij het Hekkertterrein nog op de planning
staat, is het College van B&W voornemens om daarnaast huisvesting voor nog eens 350 studenten op het resterende deel van het voormalige Wit-Groenterrein te creëren. Het College is daarvoor voornemens (of heeft dat inmiddels al gedaan) om het resterende deel van het Wit-Groenterrein en een deel van het VCP (Von Clermontpark) voor ongeveer € 3.350.000,- te verkopen aan een marktpartij. Het CDA is bang dat met de verkoop van deze laatste stukken gemeentelijke bouwgrond, toekomstige bouwplannen van Vaalser jongeren onmogelijk worden. Tegen het licht van de actuele lokale, regionale en wereldlijke gebeurtenissen vraagt CDA VAALS zich daarnaast af, wat een commerciële partij straks met de wooneenheden doet, als de beloofde en verwachte enorme toestroom van studenten uitblijft? Met het oog op al het bovenstaande en de wetenschap dat Gemeente Vaals en het (COA) Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Gelva in Lemiers en de Gymzaal Lindenstraat in Vaals ter overweging hebben genomen, is CDA VAALS van mening dat er een brede discussie met de inwoners van Vaals moet plaatsvinden t.a.v. al deze ontwikkelingen die zowel in positieve als negatieve zin zijn weerslag op de Vaalser samenleving zal hebben.