Week 48 – Resumé raadsvergadering

Vorige week heeft u al kunnen lezen wat er globaal aan de orde is geweest tijdens de laatste
raadsvergadering. Natuurlijk werden er nog meer zaken besproken. Zo is bijvoorbeeld besloten dat er “neutrale” oplaadpunten voor e-bike’s moeten komen. De coalitiepartijen dienden hiervoor een motie in, zodat toeristen in de toekomst niet meer afhankelijk van een commerciële partij (lees
horecaondernemer) hoeven te zijn. Volgens de coalitiepartijen voelen e-bikers zich anders moreel
verplicht, om ook een consumptie te nemen en dat kan volgens V&O, Lokaal, B&DV en PvdA niet de bedoeling zijn. Ook hebben de coalitiepartijen besloten, dat de inwoners van Vaals het gemeentelijk groen in hun wijk mogen cq moeten gaan onderhouden en zelfs zogenaamde straatbloembakken of “geveltuintjes” mogen gaan aanleggen. Dit is volgens deze partijen een fantastische bezuiniging op het groenonderhoud en zoals gewoonlijk wordt dit positief gebracht in het kader van Burgerparticipatie. Stiekempjes wordt echter de belasting verhoogd én mag u daarnaast ook nog zelf het gemeentelijk groen gaan onderhouden! Als klap op de vuurpijl wordt tevens bezuinigd op onkruidbestrijding, terwijl ook binnen dit domein het belastingtarief omhoog gaat. De burgers van Vaals gaan meer betalen voor minder dienstverlening! Het CDA is benieuwd hoelang het duurt voordat binnen onze gemeente de eerste opstootjes tussen de “groenverzorgers” en de “onkruidbestrijders” gaat plaatsvinden. Nog een opmerkelijk idee kwam uit de richting van de Fractie Vroemen (op het moment dat ze nog aanwezig waren). Fractie Vroemen is van mening dat er een zogenaamde solidariteitsheffing bovenop de OZB-belasting moet komen! Voornamelijk de eigenhuizenbezitters van onze gemeente moeten volgens deze Fractie een extra geldelijke bijdrage leveren, hetgeen dan besteed kan worden aan de “armen” van Vaals. Tot slot: Er wordt niet alleen bezuinigd maar ook geld in de samenleving gepompt. In de begroting van het College van B&W valt te lezen dat de overkoepelende “Stichting 1000 jaar Vijlen”, welke de Vijlense verenigingen, inwoners en ondernemers vertegenwoordigt, € 12.000,- ontvangt om de activiteiten rondom het “Vijlens Millenniumfeest” in 2016 te kanaliseren, te toetsen en uit te voeren.