Week 47 – Voetpad Vijlen Zuid-Oost

Opnieuw heeft CDA VAALS, zoals beloofd, zich sterk gemaakt voor een eenvoudig voetpad waarmee de Pater Gelissenstraat ontsloten wordt richting Vijlenberg – Rugweg. Ondanks dat de coalitiepartijen nu nog niet in konden/wilden stemmen, lijkt het er op dat ook zij er langzaam welwillend tegenover beginnen te staan. CDA VAALS geeft niet op. To be continued…