Week 47 – Strategische visie

De Motie van CDA VAALS om de hopeloos verouderde Strategische Visie van gemeente Vaals te
herijken, heeft het jammer genoeg niet gehaald. Dit betekent dat Gemeente Vaals met haar beleid
blijft doorborduren op kennis en inzichten die uit 2007 dateren. Volgens het CDA is Vaals, Nederland, maar ook de Wereld sindsdien echter drastisch veranderd, waardoor het vasthouden aan deze “antieke” Visie, onze gemeente op enorme achterstand t.o.v. de realiteit wordt gezet.