Week 47 – Rd4: PMD 2x per maand

Plastic-Metaal- Drankkartons. CDA VAALS heeft ook een Motie ingediend, waarmee het College
verzocht wordt om zo spoedig mogelijk afspraken met Rd4 te maken t.a.v. de “Plastic Heroeszakken”, conform het beleid in Landgraaf. U heeft eerder kunnen lezen dat vanaf 2016 behalve Plastic, ook Metaal en Drankkartons (melkpakken, vruchtdrankpakken, ice tea pakken etc.) in de Plastic Heroeszakken aangeboden mogen worden. Tijdens een pilot in Landgraaf is gebleken dat de inwoners het zeer op prijs stellen als de zakken i.p.v. 1x per maand, 2x per maand opgehaald worden, waardoor er minder zakken op het perceel van de inwoners hoeven te liggen, minder geuroverlast ontstaat, de zakken minder snel door “dieren” kapot gemaakt worden en er uiteindelijk minder zwerfvuil ontstaat. Ook zal volgens Rd4 de scheidingsbereidheid toenemen, als de inwoners minder lang met de zakken opgescheept zitten, waardoor dan minder Restafval (grijze container / vuilniszak) overblijft en de inwoners dus minder “grijze ledigingen” hebben en dus goedkoper uit zijn . Ook deze Motie van CDA VAALS werd unaniem aangenomen.