Week 47 – Bladkorven

Het CDA heeft tijdens de Begrotingsvergadering van maandag 9 november j.l. een motie ingediend, waarmee het College opgeroepen wordt om toch, ondanks dat het “seizoen” bijna voorbij is, de bladkorven te plaatsen. Deze Motie is unaniem door de raad aangenomen.