Week 47 – APV: Schrappen van regels

Een Motie van CDA VAALS, om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Vaals eens drastisch tegen het licht te houden, werd eveneens unaniem aangenomen. In de APV staan simpel gezegd alle regels waar inwoners, ondernemers, bezoekers, vakantiegangers en passanten zich aan hebben te houden. CDA VAALS is van mening dat regels die niet gehandhaafd kunnen worden en die het College niet wil handhaven geschrapt moeten worden.