Week 42 – Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

De in ontwikkeling zijnde Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, gaat een enorme impact
hebben op huidige en toekomstige bewoners van onze gemeente. Naar aanleiding van het door de Provincie vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is gemeente Vaals
(noodgedwongen) samen met 17 andere Zuid-Limburgse gemeenten aan het werk, om de
ontwikkelingsrichting op het gebied van wonen vast te leggen. De op dit moment geldende
Provinciale Woonvisie, zal worden vervangen door de nieuw op te stellen Regionale Structuurvisies in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Doel van deze Regionale Structuurvisies is, om de juiste woningen op de juiste plaats en op het juiste moment voorhanden te hebben. Kort-door- de-bocht: Opgelegd door de Provincie, moeten o.a. de 18 Zuid-Limburgse gemeenten afspraken met elkaar gaan maken hoeveel woningen op welke plek GEBOUWD MOGEN worden, maar dus óók AFGEBROKEN MOETEN worden. Het zogenaamde saneren, of onttrekken aan de woningvoorraad is een serieus onderdeel van de nieuwe Regionale Structuurvisies. Aangezien de 18 gemeenten in één “schuitje” zitten, kan een enorme overvloed aan woningvoorraad in Maastricht, forse consequenties hebben voor bouwplannen in Vaals. Voor toekomstige en huidige inwoners van gemeente Vaals kan dit betekenen dat bijvoorbeeld woningsplitsing, of bouw en/of nieuwbouw op een huidig (bestaand) bouwkavel met de geldende bestemming “wonen” desondanks NIET meer toegestaan wordt en dus niet meer kan plaatsvinden! Indien u nog aanstaande en concrete (ver)bouwplannen hebt en/of Bestemmingsplanwijzigingen moeten plaatsvinden, raadt het CDA u aan, om enorme haast te maken aangezien vaststelling van onderdelen van de nieuwe Regionale Structuurvisie reeds voor februari 2016 zijn voorzien. Daarbij is wat CDA VAALS betreft, de informatievoorziening vanuit de participerende gemeenten op dit moment matig tot slecht en op sommige punten zelfs geheel afwezig. Indien u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het CDA via meldpunt@cdavaals.nl