Week 42 – Marktgelden

Dat de slogan, “Op de markt is uw gulden een daalder waard” allang niet meer van toepassing is,
wisten we natuurlijk al lang. Maar gemeente Vaals spant, wat het CDA betreft, de absolute kroon.
Lagen de kosten voor de weekmarkt in 2013 en eerdere jaren nog rond € 70.000,- in 2014 heeft de Vaalser weekmarkt een ongelooflijke € 135.000,- gekost, welke voornamelijk aan ambtelijke uren besteed werden en te wijten zouden zijn aan de (tijdelijke) verplaatsing. U kunt hieruit opmaken dat elke inwoner afzonderlijk (opa, oma, vader, moeder, kind etc) ongeveer € 10,- per jaar neerlegt voor de weekmarkt. Een gezin van vader, moeder en 2 kinderen betaalt dus per jaar € 40,- voor de weekmarkt in Vaals, ongeacht of ze hier nu naartoe gaan of niet. In plaats van een sigaar uit eigen doos, is hier dus duidelijk sprake van een bloemkool uit eigen tuin. Dit gezin moet met andere woorden heel veel komkommers, tomaten, bloemkolen en sinaasappelen op onze weekmarkt kopen om onder de streep goedkoper uit te zijn…!!!

CDA VAALS is van mening dat de Vaalser weekmarkt, net als in andere gemeenten, kostendekkend moet worden gemaakt. Behalve dat er fors gesneden moet worden in de gemeentelijke cq ambtelijke kosten, dient wat ons betreft de opbrengst van de marktgelden verhoogd te worden, zodat uiteindelijk een nieuwe slogan, “Op de markt is één Euro twee Euro waard” als nieuw gezegde de boeken in kan gaan.