Week 41 – Trottoir Maastrichterlaan

Sinds de reconstructie van de Maastrichterlaan door Provincie Limburg, heeft CDA VAALS zich ingezet om de 5 “nieuwe” parkeerplaatsen t.h.v. Maastrichterlaan 87 t/m 97 te laten vervallen. Het CDA was vanaf het begin van mening dat het laten vervallen van deze parkeerplaatsen en de daaruit voortvloeiende verbreding van het trottoir een win-win situatie zou opleveren. Zowel de uitbaters van de aldaar gelegen horecazaken, als de passerende voetgangers zullen profiteren van deze trottoirverbreding. Los daarvan, zal de verkeersveiligheidssituatie toenemen en zal de uitstraling van dit stuk Maastrichterlaan verbeteren door de mogelijk levendigere terrassen. Na een langdurige lobby van CDA VAALS, hebben nu ook de andere partijen er voor gekozen dit CDA-thema te omarmen. Het College van B&W heeft de opdracht gekregen om een plan uit te werken en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.