Week 44 – Lindenstraat

U hebt afgelopen week via het Limburgs Dagblad / De Limburger kunnen vernemen dat CDA VAALS er achter is gekomen dat er grove fouten zijn gemaakt t.a.v. de panden Lindenstraat. De vorige eigenaar kreeg van gemeente Vaals een dwangsom van (uiteindelijk) € 100.000,- opgelegd wegens het plaatsen van “foute” kozijnen. Deze vorige eigenaar kon/wilde deze dwangsom niet betalen, waardoor er uiteindelijk een openbare verkoop plaatsvond van de desbetreffende
panden. Gemeente Vaals wilde deze “strategische panden” koste wat kost in haar bezit krijgen (hetgeen eenieder aan het denken zou moeten zetten). Echter en naar nu blijkt: De € 100.000,- gemeentelijke dwangsom bestond ten tijde van de openbare verkoop helemaal niet meer. Volgens een recente gerechtelijke uitspraak was de dwangsom medio 2011 reeds vervallen. Doordat de gemeente dit echter voor de openbare verkoop in het kadaster heeft laten optekenen, hebben
mogelijk andere potentiële kopers afgezien van de aankoop en daarmee de prijs nadelig beïnvloed. Gemeente Vaals was uiteindelijk de enige (serieuze) bieder op de veiling! Daarbij komt nog dat in dezelfde kadastrale aantekening door de gemeente is aangegeven dat de “foute” kozijnen na aankoop per direct vervangen dienden te worden. Nu de gemeente zelf eigenaar is, mogen de “foute” kozijnen schijnbaar wel blijven zitten!?

Deze gehele gang van zaken vindt CDA VAALS onaanvaardbaar! Dat wat geldt voor onze burgers geldt zeer zeker ook voor onze lokale overheid! Gemeente Vaals geeft hiermee een zeer fout signaal af! Daarbij komt, dat het College van B&W, verzuimd heeft de Gemeenteraad over deze recente gerechtelijke uitspraak in te lichten. Het College heeft immers een actieve informatieplicht. Het lijkt er ons inziens op, dat men deze informatie doelbewust heeft willen achterhouden, waarmee grote sommen gemeenschapsgeld (uw belastinggeld) gemoeid zijn!

Dit is op korte termijn het zoveelste incident waarbij de gemeente foutieve en onvolledige informatie aan de gemeenteraad heeft verstrekt, hetgeen als minachting van de gehele gemeenteraad valt op te tekenen! Onlangs verklaarde het College bijvoorbeeld dat het bestemmingplan het toestaat dat er commerciële activiteiten in de BMA Lemiers mogen plaatsvinden. Ook dit blijkt na onderzoek van het CDA niet waar te zijn. Met deze, door u en ons betaalde “werkplekken”, worden commerciële partijen van de markt verdrongen!

CDA VAALS vindt dat het meten met 2 maten door gemeente Vaals, voor eens en altijd afgelopen moet zijn!