Week 40 – Sporthal

John Coenen Fractievoorzitter Lijsttrekker CDA Vaals Vijlen Lemiers

Het voorliggende (gewijzigde) raadsbesluit t.a.v. de sporthal heeft een dermate GROTERE financiële impact op de gemeentefinanciën, waardoor CDA VAALS het niet verstandig vond om het desbetreffende besluit te nemen. CDA VAALS heeft niet ingestemd met het financiële plaatje en dus ook niet met het gehele raadsvoorstel. Het komt er in het kort op neer dat gemeente Vaals jaarlijks ongeveer € 350.000,- aan HETON Vaals BV (de uitbater van de nieuwe sporthal) schenkt.
Daarnaast blijven de enorme kosten van de Grenslandhal staan en blijven de kosten voor de sporthal aan de Lindenstraat gehandhaafd. Deze enorme bedragen hebben ons inziens een dermate grote invloed op de gemeentelijke begroting, dat e.e.a. heroverwogen had moeten worden en de gemeente een compleet financieel beeld aan de gemeenteraad had moeten voorleggen. CDA VAALS is daarnaast van mening dat er geblunderd is bij de voorbereidingen! De meeste Vaalsenaren weten immers dat het gebied bij de Selzerbeek vrij drassig is. De gemeente ontdekte dit echter pas onlangs, met als resultaat enorme meerlasten (ongeveer € 100.000,-) welke o.a. nodig zijn voor het plaatsen van heipalen. Het gaat immers ook hier om het belastinggeld van ALLE inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers.