Week 40 – Sint Jozefplein

CDA VAALS is het oneens met de enorme bedragen die gemoeid zijn met het (alweer) opnieuw inrichten van het Sint Jozefplein. Het CDA VAALS vindt het onverkoopbaar dat ALLE inwoners van gemeente Vaals nu moeten opdraaien voor de wensen van enkelen. Concreet: Het opnieuw aankleden van het Sint Jozefplein gaat € 100.000,- kosten, waarvan de helft door de Woningstichting wordt betaald (m.a.w. wordt dit verrekend met alle huurders) en de andere helft door de inwoners en ondernemers van Vaals, Vijlen en Lemiers, dus door alle belastingbetalers. Wij zijn van mening dat het niet: U roept, wij draaien moet zijn! Volgend jaar willen mogelijk nieuwe, of andere bewoners van het Sint Jozefplein immers misschien wel weer een andere aankleding en dan zal het spelletje opnieuw beginnen. CDA VAALS vindt dit regelrechte
geldverspilling, in tijden waar elke euro nodig is t.b.v. de decentralisaties! Wij zijn van mening dat dergelijke verzoeken opgenomen moeten worden binnen integraal beleid en er niet steeds weer ad-hoc besluiten genomen moeten worden. Dit getuigt ons inziens niet van visie en dat vinden wij erg jammer. Blijkbaar geldt vanaf nu in Vaals dat de wens van 30% van de belanghebbende binnen een bepaald project, voldoende is om al hun wensen te vervullen.
M.a.w: Burgers, verenigt U!