Week 40 – Resumé raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van maandag 29 september j.l. heeft CDA VAALS de volgende punten ingebracht en/of standpunten ingenomen:

Gevaarlijke verkeerssituaties:
Gemarkeerde blindenoversteekplaats Beemderlaan;
Oversteekplaats bij AH en Zeeman i.c.m. geparkeerde bussen;
De (haast) onzichtbaar geplaatste verplichte rijrichting naar rechts, komende uit de Beemderlaan;
De afwezigheid van gemarkeerde oversteekplaatsen voor ouderen en kinderen tussen rotonde en drukkerij Weeren;
De niet gereguleerde opstelling van terrassen op diverse plekken waardoor een moeilijke passage voor voetgangers en mindervaliden ontstaat;
De belemmering van uitzicht op de uitmondingen van straten op de Maastrichterlaan door geparkeerd staande auto’s in de te kort op de bochten geprojecteerde parkeervakken;
De mogelijkheid om de fietsrekken evenrediger te verdelen over het kernwinkelgebied; De mogelijkheid om meerdere zitbanken langs d’r Laan te plaatsen;
Het onderzoeken van de geluidsoverlast veroorzaakt door losse putdeksels;

Panden Lindenstraat:
De gemeente heeft met veel bombarie voor honderdduizenden euro’s de panden aan de Lindenstraat aangekocht en is daarmee eigenaar en verhuurder: CDA VAALS heeft haar bedenkingen uitgesproken over de manier waarop de gemeente nu omspringt met haar huurders en zichzelf controleert o.a. ten aanzien van bijvoorbeeld de illegaal geplaatste kozijnen in de eigen gemeentelijke panden (de slager keurt zijn eigen vlees);

Project tUrbine:
CDA VAALS heeft haar twijfels uitgesproken t.a.v. het nut van dit project en heeft haar bedenkingen over de werkwijze van de projectgroep;

CDA VAALS heeft tevens vernomen dat ondernemers van de M’laan benaderd worden, om zich aan het Koningin Julianaplein te vestigen. Ons inziens wordt de leegstand daarmee slechts verplaatst, waardoor het onderliggende probleem niet wordt aangepakt.