Week 25 – Jaarrekening

Na de positieve krantenartikelen van Gulpen-Wittem en Eijden-Margraten over het afsluiten
van hun jaarrekeningen, staat Gemeente Vaals natuurlijk óók te popelen om “goed” nieuws te
brengen! Echter: Gemeente Vaals heeft een tekort van bijna 8 ton!!! Het College van B&W
van Vaals stelt in hun aanbiedingsbrief bij “De Jaarrekening 2013”, triomfantelijk en vol trots
dat zij óók positief afsluiten met € 636.000,- maar dat is de spreekwoordelijke sigaar uit eigen
doos. CDA VAALS is van mening dat dit soort manipulerende uitspraken grenzen aan
volksverlakkerij: De burgers worden bewust voor de gek gehouden! Waarom? Er is namelijk
een TEKORT van € 774.000,-. De oplettende lezer van de jaarstukken zal opvallen dat de
jaarrekening wordt afgesloten met een tekort van € 774.000,- en is er dus bijna 8 ton meer
uitgegeven dan in de “portemonnee” zat. Om het tekort aan te vullen, heeft de gemeente
enkele “spaarpotjes” ter waarde van € 1.410.000,- leeggehaald en dit in de “portemonnee”
gestopt, waardoor er uiteindelijk weer € 636.000,- inzit. Met dit (boekhoudkundig) trucje
houdt gemeente Vaals niet alleen zichzelf voor de gek, maar ook de inwoners die straks lezen
dat er meer dan 6 ton overblijft. Met deze manier van boekhouden, duurt het niet lang voordat
Provincie Limburg het roer overneemt!!!

SIMPEL VOORBEELD
Een doorsnee basisschoolleerling heeft € 20,- in zijn portemonnee en daarnaast nog € 100,- in
z’n spaarvarken. Op een mooie eerste zondag van juli, besluit hij naar de Ullemaat te gaan en
meent dat € 20,- niet voldoende is. Daarom breekt hij zijn spaarvarken en stopt hij de inhoud
in z’n portemonnee en heeft dan dus € 120,- te besteden. Na thuiskomst heeft hij € 40,-
uitgegeven aan diverse leuke dingen en blijkt hij nog € 80,- te hebben. Vol trots roept hij z’n
ouders en zegt: Ik heb winst gemaakt!!! Ik had eerst € 20,- in mijn portemonnee en nu heb ik
€ 80,- in mijn portemonnee! In werkelijkheid is hij natuurlijk € 40,- armer en is z’n
spaarvarken gesloopt. Dit illustratieve verhaaltje is precies wat gemeente Vaals in het groot
doet, waarbij wij opmerken dat het hier over UW spaarcenten gaat!!!
Laat u dus niet voor de gek houden door de gekleurde berichtgeving(en) van onze gemeente!
CDA VAALS is van mening dat net als over de Gemeentelijke Belastingtarieven, ook over de
Jaarrekening 2013 de gehele waarheid gesproken moet worden. Ook als deze minder
florissant is! U hebt immers recht op heldere en duidelijke informatie!