Week 24 – Parkeervakken

CDA VAALS heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering bij monde van CDA-raadslid Thijs Jussen gepoogd om het sfeerbeeld van de Maastrichterlaan te verbeteren. Het CDA was en is van mening dat het laten vervallen van enkele parkeerhavens ter hoogte van de huisnummers 87 t/m 97 een zeer positieve impact op het straatbeeld zou hebben, dit de sfeer van d’r Laan ten goede zou doen komen, de ruimere terrasjes de bedrijfsvoering van de ondernemers ten goede zou komen en de trottoirbreedte hierdoor zou toenemen waardoor (flanerende) voetgangers en/of voetgangers met kinderwagens en/of rolstoelgebruikers op een normale manier zouden kunnen passeren.

Tot grote spijt van het CDA, werd ons initiatiefvoorstel door de Coalitiepartijen Lokaal, V&O en PvdA afgeschoten. Een gemiste kans voor de ondernemers en inwoners van dit deel van de
Maastrichterlaan , die overigens net zoveel Reclamebelasting moeten betalen als de ondernemers
van het kernwinkelgebied.

CDA VAALS vindt dit meten met twee maten en daarom keuren wij het standpunt van de Coalitiepartijen Lokaal, V&O en PvdA af. CDA VAALS blijft zich inzetten om ondernemen in Vaals (ook voor ondernemers buiten het kernwinkelgebied) aantrekkelijk te maken en te houden en wij zullen onze initiatieven niet staken. Overigens merken wij op dat reeds gebleken is dat de trottoirs t.h.v. de huisnummers 87 t/m 97 voor de reconstructie aanzienlijk breder waren dan de huidige 3.10m. De eerder, gedane uitspraken hierover door de gemeente zijn en waren dus onjuist! Uiteraard komt CDA VAALS hier op terug.