Week 21 – Resumé raadsvergadering

Tijdens de afgelopen raadsvergadering, welke voor sommigen geheel in het teken stond van de
wethoudersbenoemingen en aanverwante zaken, vroeg CDA VAALS aandacht voor de volgende
punten:

1) Problematiek rondom de aanrijroutes, wegaanduiding en straatnaamgeving ten behoeve van de hulpdiensten. O.a. de Boombergweg/Melleschet en Oude Akerweg/Harles verdienen aandacht, aangezien de navigatiesystemen van de hulpdiensten bepaalde adressen in Vaals, Vijlen en Lemiers niet juist kunnen vinden.

2) Er is wederom aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situatie aan de Vijlenstraat, hetgeen via een verkeersspiegel opgelost zou kunnen worden.

3) In het begeleidend schrijven aan verenigingen t.a.v. de subsidieaanvraag, vraagt de gemeente onterecht persoonlijke informatie van de leden aan de verenigingsbesturen. Het College Bescherming Persoonsgegevens steunt het standpunt van CDA VAALS en geeft aan dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens overtreden wordt.

4) Er werd aandacht gevraagd voor het omgeploegde voetpad van Oud Lemiers richting de Rijksweg. E.e.a. is inmiddels voortvarend opgepakt.

5) De bestaande, doch ongewenste bouwtechnische situatie t.a.v. een bepaald pand aan de Bergstraat in Vaals verdient nadere toelichting en actie vanuit de gemeente.

Heeft u het idee dat er door de gemeente niet naar u geluisterd wordt? Zijn er punten die u graag op de politieke agenda wilt hebben? Richt u dan tot een van de CDA-raadsleden! Vaals: Thijs Jussen (thijsjussen@cdavaals.nl); Vijlen: John Coenen (johncoenen@cdavaals.nl); Lemiers: Gert van Vliet (gertvanvliet@cdavaals.nl); Samen met U werken wij voor een beter VAALS, VIJLEN en LEMIERS! John Coenen – Fractievoorzitter.