Week 13 – Verkiezingen

CDA VAALS is zeer tevreden met de behaalde verkiezingsuitslag! In Vijlen en Lemiers werd het CDA de grootste partij en bij de andere verkiezingsbureaus in Vaals behaalden wij ook flinke winsten t.o.v. de vorige raadsverkiezingen. Deze verkiezingsuitslag geeft aan dat CDA VAALS goed bezig is en de ingeslagen (politieke) weg gesteund wordt door de inwoners cq het enorme aantal kiezers, die wij dan ook van harte danken voor hun stem en steun! CDA VAALS is hiermee de op één na grootste partij van de gemeente geworden! Hiermee hebben de kiezers indirect aangegeven dat zij een andere koers binnen onze gemeente willen, waarbij wij van ganser harte hopen dat dit duidelijke signaal, ook als zodanig door de formerende partij(en) wordt opgevangen. CDA VAALS zal zich hoe dan ook keihard blijven inzetten om de belangen van de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers te blijven behartigen. CDA VAALS werkt voor en Samen met U, in het verleden, het heden en in de toekomst!