Week 22 – Tihange

Vooropgesteld dat CDA VAALS in principe niets tegen het opwekken van energie middels kernsplitsing heeft aangezien er...

Week 47 – Tihange

De CDA-fractie heeft tijdens de beschouwingen forse kritiek geuit richting de Veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL)....