Week 42 – Wijngaard Sint Martinus

CDA VAALS heeft net als de rest van de gemeenteraad, van wethouder Coenen de mededeling gekregen dat het College van B&W een POSITIEF Principebesluit heeft genomen t.a.v. de uitbreidingsplannen van Wijngaard Sint Martinus in Vijlen. Met deze uitbreidingsplannen kan gestart worden aan het toekomstbestendig maken van dit fantastische bedrijf én kunnen tegelijkertijd oplossingen gecreëerd worden ten aanzien van de huidige bedrijfsvoering, waar sommige inwoners van ’t Rott wel eens opmerkingen over maken. CDA Vaals is hartstikke blij, dat deze toponderneming nu vooruit kan en wij zijn heel erg benieuwd hoe het verdere proces gaat verlopen. Wijngaard Sint Martinus is niet alleen een visitekaartje voor Vaals en Vijlen, maar voor het hele Heuvelland. Heel veel succes toegewenst!