Week 40 – Toegankelijkheid Kopermolen

Het CDA is akkoord gegaan met de investeringen t.b.v. de Kopermolen. Zowel de hellingbaan als een toiletgroep voor mindervaliden kan op steun van het CDA rekenen. Eens te meer daar wethouder Coenen ervoor heeft gezorgd dat er gelden van de Provincie beschikbaar komen en Vaals slechts de helft van de kosten hoeft te dragen. Ook wanneer het College van B&W (in opdracht van de raad) in de toekomst overgaat tot vervreemding van de Kopermolen, acht het CDA dit een zeer zinvolle en waardevolle investering, zodat de toegankelijkheid van de Kopermolen in de toekomst gewaarborgd is.