Week 40 – Parkeren CittaFit

Het CDA gaat akkoord met een test voor een Blauwe Zone bij Sporthal CittaFit aan de Sneeuwberglaan. In eerste instantie ging de voorkeur van het CDA uit naar een slagboomsysteem, maar de initiële kosten en de exploitatielasten zijn dermate hoog, dat we eerst willen weten, of het ook goedkoper kan. Het College van B&W gaat nu de voorbereidingen treffen, om te komen tot een Blauwe Zone bij de sporthal. Mocht dit na invoering niet functioneren, dan zullen we hier op terugkomen. De burgemeester heeft aangegeven dat na invoering extra aandacht vanuit parkeerhandhaving zal plaatsvinden.