Week 28 – Verkoop Pastoerswei

Bertram en Coenen op achtergrond

Na onderhandelingen van wethouder Coenen en secretaris Bertram, kon deze week de verkoopovereenkomst tussen gemeente Vaals en BurgtBouw getekend worden. Het is de bedoeling dat op het braakliggende terrein naast de Sint Pauluskerk, straks ± 18 levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden. Indien eigen inwoners van Vaals hierin geïnteresseerd blijken te zijn (en dat is het geval volgens het behoefte onderzoek), dan bestaat de kans dat hierdoor een doorstroming op woningmarkt ontstaat en er dus ook woningen vrijkomen voor jonge(re) gezinnen en starters. We hopen dat medio 2021 de schoppen in de grond kunnen gaan en de werkzaamheden kunnen starten.