Week 27 – Wijngaard St. Martinus

De gemeenteraad van Vaals heeft het College van B&W gevraagd, om nader geïnformeerd te worden over het proces rondom de uitbreidingsplannen van Wijngaard Sint Martinus in Vijlen. In de gedachte van de omgevingswet, heeft de initiatiefnemer een zogenaamde omgevingsdialoog georganiseerd waarbij hij zelfs een klankbordgroep van inwoners heeft geformeerd. De raad wil, voordat het College van B&W een principebesluit neemt, nader geïnformeerd worden over het doorlopen proces en zowel de voor- als tegenstanders hierover het woord laten voeren. Het College van B&W heeft aangegeven een procesvoorstel voor te zullen bereiden.