Week 22 – Landschapselementen

Het CDA heeft samen met de coalitiepartijen en de PvdA een motie ingediend, waarmee we het College van B&W oproepen om de kwetsbare landschapselementen in kaart te brengen, zodat deze in de toekomst beschermd kunnen worden. Het College gaat hiermee aan de slag en zal bekijken hoe dit (liefst) i.s.m. de andere Lijn 50-partners opgepakt kan worden.