Week 22 – Motie Druk op het Heuvelland

Het CDA heeft samen met diverse andere partijen een motie ingediend, waarmee de raad het College van B&W oproept, om nu eindelijk eens te doen tegen de ongebreidelde toename van activiteiten en daarmee gepaard gaande overlast. Tijdens de Corona-crisis heeft wethouder Coenen éénmalig en op eigen kop ingegrepen door de Epenerbaan voor al het verkeer af te sluiten en dat heeft hem veel bestuurlijk commentaar opgeleverd. Vervolgens heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn voorbeeld tóch opgevolgd, met weekend-afsluitingen tot gevolg. CDA VAALS staat achter het daadkrachtig optreden van wethouder John Coenen en samen met alle andere partijen willen wij dat er in de toekomst maatregelen worden getroffen, waardoor het Heuvelland weer méér van haar inwoners wordt. Het is volgens ons te gek voor woorden, dat inwoners van bijvoorbeeld Vijlen, in het weekend hun huis niet uit durven, vanwege de drukte en de overlast van toeristisch-recreatiefverkeer. Stop deze drukt!