Week 6 – Persbericht

John Coenen CDA VAALS

PERSBERICHT

Kandidaat-Wethouder namens CDA VAALS: JOHN COENEN

Het bestuur van afdeling Vaals maakt bekend dat de heer John Coenen (41), naast lijsttrekker bij de komende verkiezingen tevens tot dé kandidaat-wethouder is benoemd. Concreet betekent dit dat wanneer het CDA deel mag en gaat uitmaken van een nieuwe coalitie, de heer Coenen, door CDA-VAALS zal worden voorgedragen als kandidaat-wethouder.

Coenen is sinds 2006 voor het CDA actief binnen de Vaalser politiek. Hij werd in 2008 raadslid en vervolgens in 2013 fractievoorzitter en politiek leider van CDA-VAALS. In 2014 voerde hij, net als nu, de kieslijst namens het CDA aan.

De heer Coenen woont met zijn vrouw en 2 kinderen in Vijlen, is in het dagelijks leven werkzaam binnen het onderwijs, lid van verschillende lokale verenigingen en vervult op Provinciaal en lokaal niveau diverse bestuurlijke en maatschappelijke functies.

CDA-VAALS is blij met de heer Coenen een geschikte kandidaat voor het wethouderschap aan u kunnen presenteren.

Lambert Jaegers – Afdelingsvoorzitter CDA-VAALS