Week 5 – Verkiezingen 4

In het vorige artikel ging ik in op ons Verkiezingsthema “Duurzaamheid & Milieu”. In dit artikel wil ik dieper ingaan op het thema “Wonen & Leven” uit ons Verkiezingsprogramma 2018-2022: “Met elkaar, voor elkaar”. U kunt ons gehele Verkiezingsprogramma bekijken via deze website.

“Wonen & Leven”: CDA VAALS wil dat Vaals, Vijlen en Lemiers plekken worden en blijven waar kinderen, jongeren, jonge gezinnen, volwassenen en ouderen samen op een verbindende manier met elkaar kunnen leven. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor mindervaliden en mensen die vanwege chronische aandoeningen beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid en in mindere mate kunnen participeren in onze gemeenschappen. Ook is CDA VAALS van mening dat discriminatie vanwege seksuele geaardheid, geslacht, religie of wat dan ook, niet past in onze open samenleving, waar wij op een transparante doch respectvolle manier met elkaar omgaan en elkaar respecteren.

“Vaals is Vaals, Vijlen en Lemiers”: CDA VAALS blijft streven naar een zelfstandige en kwalitatief goed functionerende gemeente (net als Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten dat doen) die de inwoners kwalitatief van dienst kan zijn en die alle noodzakelijke veranderingen in de gemeente in alle opzichten kwalitatief kan realiseren. Om de dienstverlening aan de inwoners kwalitatief te borgen dient de uitvoering dicht bij de inwoners centraal uitgevoerd te blijven. Overstijgende zaken worden met regionale partners aangepakt, waardoor de kwaliteit van dienstverlening richting onze burgers te allen tijde gewaarborgd blijft.

“Bouwplannen voor jongeren”: Er dienen meer bouwmogelijkheden voor jonge inwoners en starters gecreëerd te worden. In overweging moet worden genomen of erfpachtconstructies tussen gemeente en de nieuwe bewoners een positief effect op de financiële mogelijkheden voor deze doelgroep heeft, waardoor de vestiging van jonge gezinnen in onze gemeente gestimuleerd wordt.

“Veiligheid, orde en rust”: Er moet meer accent worden gelegd op veiligheid én handhaving, hetgeen impliceert dat er meer (gemeentelijk-)blauw op straat dient te komen. Inwoners van Vaals geven jaar-op-jaar aan, dat snelheidsovertredingen, geluidsoverlast, hinderlijkgedrag en landschapsvervuiling grote ergernissen zijn, welke het leef- en woongenot negatief beïnvloeden.

“Toegankelijkheid, begaanbaarheid en bereikbaarheid”: Om plezierig en met welbehagen in onze gemeente te leven, is het fundamenteel dat gebouwen, wegen, trottoirs, paden en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk, begaanbaar en dus goed onderhouden zijn. Ook de bereikbaarheid binnen, van en naar de afzonderlijke kernen via het Openbaar Vervoer verdient extra aandacht. Indien we willen dat de kernen leefbaar blijven, dienen de voorzieningen in stand en zelfs uitgebreid te worden.

“Gezinnen en kinderen”: Om jonge gezinnen in onze gemeente te houden en te krijgen willen wij het basisschoolonderwijs geheel kosteloos maken. In samenspraak met de 2 onderwijsstichtingen (Innovo en Movare) zal de gemeente afspraken maken om de eigenbijdrage van in Vaals wonende kinderen te vergoeden. Daarnaast moet onderzocht worden of kinderdagopvang voor werkende ouders geheel, of gedeeltelijk gesubsidieerd kan worden.

“Parkeertarieven”: Onderzocht moet worden of alle inwoners van gemeente Vaals tegen een sterk gereduceerd tarief een parkeerjaarkaart kunnen aanschaffen.

Op donderdagavond 1 maart (Lemiers), op donderdagavond 8 maart (Vijlen) en donderdagavond 15 maart (Vaals) organiseert CDA VAALS laagdrempelige “Inloopcafé’s” waarbij U, de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers, uw (persoonlijke) aandachtspunten kunt inbrengen die vervolgens vertaald worden in ons Verkiezingsprogramma.

Wij hopen dat wij op 21 maart 2018 op uw steun kunnen rekenen.

John Coenen – Lijsttrekker CDA VAALS