Week 4 – Verkiezingen 3

In het vorige artikel gaf ik u aan waar CDA VAALS haar gedachtegang op baseert en wat onze drijfveer is. In dit artikel wil ik dieper ingaan op het thema “Duurzaamheid & Milieu” uit ons Verkiezingsprogramma 2018-2022: “Met elkaar, voor elkaar”. U kunt ons gehele Verkiezingsprogramma via deze website bekijken.

“Duurzaamheid & Milieu”:  Als geen ander is CDA VAALS zich ervan doordrongen dat wij een verantwoordelijkheid hebben richting onze kinderen en generaties die volgen. CDA VAALS wil zich dan ook inzetten voor een duurzame gemeenschap en onze geliefde, omliggende en kwalitatief hooggeprezen natuur rondom onze gemeenschappen koesteren en beschermen. Excessieve exploitatie kan wat ons betreft nooit aan de orde zijn en dient zo nodig ingekaderd te worden. Zoals wij al veel vaker hebben gezegd, “we moeten uitkijken dat we onze kip met de gouden eieren niet slachten”. Dit gezegd en geschreven hebbende, hebben wij de onderstaande punten geformuleerd:

“Kerncentrale Tihange”: De kerncentrales te Tihange (B) blijven als een zwaard van Damocles boven de gemeenschappen Vaals, Vijlen en Lemiers hangen. Bestuurlijk dient voor dit enorme probleem voldoende aandacht te blijven. Samen met de partners uit de (Eu)regio en Provincie dienen alle mogelijke middelen, steeds opnieuw, aangegrepen te worden om tot sluiting van de kerncentrales te Tihange te komen.

“Subsidie voor Groene initiatieven”: Burgers van gemeente Vaals die voor hun woning duurzame energiesystemen willen aanschaffen, of energiebesparende maatregelen treffen kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie.

“Duurzaam ondernemerschap”: Lokaal ondernemerschap binnen de eigen gemeentegrenzen moet gepromoot, gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Lokale ondernemers dienen bij gemeentelijke aanbestedingen zo veel als mogelijk te prevaleren boven niet-lokale ondernemers. Lokale producten moeten algemeen verkrijgbaar en prijstechnisch en kwalitatief concurrerend worden voor alle inwoners. Hiermee worden ook onnodige verkeersbewegingen én milieubelasting voorkomen.

“Lokale energievoorzieningen en zelfvoorzienendheid”: Er dient onderzocht te worden of delen van Vaals, Vijlen en Lemiers, dan wel de gehele gemeente Vaals, geheel of gedeeltelijk in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien. In samenspraak met inwoners en ondernemers uit gemeente Vaals kan gezocht worden naar mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Duitse dorpscoöperaties.

“Respect voor mens en natuur”: Onze natuur en de buitengebieden dienen beschermd te worden tegen de uitwassen van toeristische en recreatieve exploitatie. Grootschalige evenementen in de natuur en buitengebieden dienen tot een minimum beperkt te worden. Overlast en verkeersdruk veroorzaakt door toertochten (fietsers, oldtimers en motoren) dienen aangepakt en ontmoedigd te worden. Deze activiteiten passen niet binnen het beeld van duurzaam toerisme en duurzaam recreëren en leggen daarnaast een grote druk op de leefomgeving van onze inwoners die in de buitengebieden wonen.

“Maastrichterlaan en Duitse Maut”: Er dient voldoende aandacht te zijn voor het milieueffect (fijnstof en geluid) en verkeerseffect op en aan de Maastrichterlaan n.a.v. de invoering van Maut op de Duitse Autobahn. Verwacht kan worden dat de verkeersintensiteit op de Maastrichterlaan na de invoering van het Duitse Tolplan significant zal toenemen met alle milieu-, gezondheids- en verkeersproblemen van dien.

Op donderdagavond 1 maart (Lemiers), op donderdagavond 8 maart (Vijlen) en donderdagavond 15 maart (Vaals) organiseert CDA VAALS laagdrempelige “Inloopcafé’s” waarbij U, de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers, uw (persoonlijke) aandachtspunten kunt inbrengen die vervolgens vertaald worden in ons Verkiezingsprogramma.

Wij hopen dat wij op 21 maart 2018 op uw steun kunnen rekenen.

John Coenen – Lijsttrekker CDA VAALS