Week 2 – Verkiezingen 1

John Coenen CDA VAALS

Met grote trots mag ik op 21 maart de CDA-lijst aanvoeren en ben ik daarnaast als de Kandidaat-Wethouder namens CDA VAALS aangedragen. Het CDA heeft als een goed geoliede machine de voorbereidingen  voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 afgerond. Hierbij werd een programmacommissie samengesteld, een campagneteam geformeerd, de kandidatenlijst op- en vastgesteld, een Verkiezingsprogramma samengesteld en vastgesteld en heel veel formele zaken, welke vóór bepaalde landelijk geldende deadlines geregeld moesten zijn. Ik ben dan ook zeer verheugd dat CDA VAALS er ook deze keer weer in geslaagd is, om een evenwichtige Kandidatenlijst te kunnen presenteren waarmee de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers via het CDA vertegenwoordigd kunnen zijn in de Gemeenteraad van 2018-2022.

Met evenveel trots kan CDA VAALS u ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 met de titel “Met elkaar, voor elkaar”, presenteren. De programmacommissie heeft goed en gedegen werk geleverd. In ons programma voeren enkele thema’s de boventoon aan. Enkele highlight’s uit ons Verkiezingsprogramma:

1 – Duurzaamheid & Milieu: CDA VAALS wil bijvoorbeeld onze gemeente voorbereiden op de Milieutransitie welke op relatief korte termijn alle Vaalser, Vijlener en Lemierser huishoudens zal treffen. Ook hebben wij ideeën om op lokaal niveau (gedeeltelijk) in onze eigen energiebehoefte te voorzien en denken wij dat het Duitse Maut-systeem impact zal hebben op en rond de Maastrichterlaan.

2 – Wonen & Leven: Het CDA wil bijvoorbeeld via een erfpachtconstructie de aankoop van grond en de bouw van een eigen woning voor jongeren bevorderen en mogelijk maken. Wij willen dat de kwaliteit van de infrastructuur (wegen, fietspaden en voetpaden) verbeterd en verhoogd wordt en willen wij dat de gemeente, als organisatie, dicht bij de burgers blijft maar daarbij expliciet samenwerking zoekt met alle omliggende partners die de kwaliteit van dienstverlening aan onze burgers verbeterd.

3 – Geld, Regels & Gemeente: Het CDA staat van oudsher voor een gezonde, financiële gemeentelijke huishouding. Wij willen af van automatische verhogingen van belastingen, wij willen rechtsgelijkheid en willen daarnaast onzinnige, of onnodige vergunningstrajecten afschaffen en verkorten. Het CDA staat voor een betrouwbaar en gekwalificeerd Gemeentebestuur.

4 – Leefbaarheid & Zeggenschap: Het CDA is vóór Zelfsturing van de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers. Bewoners van onze kernen weten zelf vaak veel beter wat goed is en wat werkt in hun gemeenschap. Het CDA is van mening dat voor de (her-)oprichting van de daarvoor geëigende gremia geld en middelen vrij gemaakt moeten worden evenals voor de budgetten die zij vervolgens ontvangen. Daarnaast vindt het CDA o.a. dat de subsidies voor verenigingen en maatschappelijke organisaties verhoogd moeten worden. Zij ontlasten ons inziens de overheid en dienen daarvoor middels een verhoogde subsidie  ondersteund en beloond te worden.

In de volgende stukken zal ik namens het CDA dieper ingaan op onze drijfveer en de punten uit ons Verkiezingsprogramma 2018-2022. Wie niet langer kan of wil wachten, kan elders op de website ons Verkiezingsprogramma lezen.

Tot slot wil ik u er op attenderen dat het CDA als unicum, ruimte voor uw inbreng heeft gelaten in ons vastgestelde Verkiezingsprogramma. Op donderdagavond 1 maart (Lemiers), op donderdagavond 8 maart (Vijlen) en donderdagavond 15 maart (Vaals) organiseert CDA VAALS laagdrempelige “Inloopcafé’s” waarbij U, de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers, uw (persoonlijke) aandachtspunten kunt inbrengen die vervolgens vertaald worden in ons Verkiezingsprogramma.

Wij hopen dat wij op 21 maart 2018 op uw steun kunnen rekenen.

John Coenen – Lijsttrekker CDA VAALS