Week 5 – Begroting

Onlangs ontving u het Infoblad van gemeente Vaals. CDA VAALS vindt het niet correct dat wordt gesuggereerd dat gemeente Vaals haar financiĆ«le zaakjes op orde heeft. U kon lezen: “Begroting 2015 sluit met batig saldo”. Het tegengestelde is echter waar. Ten tijde van de verspreiding van het blad, was binnen het gehele gemeentebestuur (zowel Gemeenteraad, als College) allang duidelijk dat er tekorten waren ontstaan door recentelijk genomen besluiten. CDA VAALS neemt dan ook aan dat de gemeente deze omissie rectificeert en open, duidelijk en transparant naar de burgers van Vaals communiceert!.