Week 10 – Terugblik

Als we terugkijken op de afgelopen raadsperiode, kunnen we

constateren dat er voornamelijk is voortgeborduurd op beleid, dat in eerdere periodes is opgesteld. Als voorbeeld: De Maastrichterlaan, de WoZoCo in Vijlen, de BMA in Lemiers, het Centrumplan en de Brandweerkazerne. Het huidige College van BW heeft dus flink mogen pronken met

CDA VAALS John Coenen nr 1
John Coenen

de veren van anderen. Maar dat is natuurlijk ook politiek! Behalve dat er, in de ogen van CDA VAALS, mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden moet helaas ook verteld worden dat de Burgerparticipatie, het Actief Burgerschap en de Gemeenschapsvorming gedurende de afgelopen raadsperiode een absoluut dieptepunt hebben bereikt. De in 2006-2010 zorgvuldig opgebouwde Buurt-, Wijk- en Dorpsplatformen hebben bijna allemaal de handdoek in de ring gegooid, omdat zij vanuit de gemeente niet voldoende, of helemaal niet ondersteund en/of begrepen werden. Een vreemde zaak, aangezien het College hier volgens eigen zeggen hoog op zou inzetten en vanwege de aanwezige achtergrond meer “feeling” met dit thema zou moeten hebben. Als laatste wanhoopspoging wordt nu vlak voor de verkiezingen, middels allerlei vreemde bijeenkomsten geprobeerd om een en ander nog recht te breien, maar deze verkiezingsstunt zullen de inwoners van Vaals doorzien. CDA VAALS is van mening dat het huidige College ook recent, flinke fouten heeft gemaakt t.a.v. het betrekken van burgers bij het beleid. De herinrichting van De Koel in Vijlen, werd door de gemeente gedicteerd en stuitte op flink verzet vanuit de inwoners! Zo werden ook panden ongevraagd als “Monumentaal pand” aangeduid, met alle praktische en financiële gevolgen van dien voor de eigenaren. Onlangs werden 1000-den bomen, zonder ruggespraak met de eigenaren, als “Waardevolle boom”, of als “Monumentale boom” betiteld. Hierdoor dienen de eigenaren er zorg voor te dragen dat de desbetreffende bomen goed onderhouden worden, liefst door een gespecialiseerd bedrijf, hetgeen grote financiële impact kan hebben voor deze eigenaren. Ook werd, zonder de inwoners te informeren, besloten om in één van de kernen volkstuintjes met een bijenhoek in te richten, alwaar volgens dit College ook best marihuanaplantjes geteeld kunnen worden.

CDA VAALS keurt de huidige werkwijze af! CDA VAALS is van mening dat bewoners reeds tijdens de planvorming betrokken moeten worden bij (nieuw) beleid en niet, zoals dat nu het geval is, als de besluiten al zijn genomen. Volgens ons kan (nieuw) beleid ook door inwoners geïnitieerd worden. CDA VAALS wil het Top-Down denken van de gemeente (wij weten wel wat goed voor U is), omvormen naar Bottom-Up denken en hiervoor is onder andere een cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie noodzakelijk.

Met alle extra taken (WMO, Jeugdzorg, Participatiewet) die Gemeente Vaals vanuit de landelijke
overheid op haar bord krijgt, hebben wij onze Vaalser “Burgerkracht” keihard nodig en volgens CDA VAALS is dat een reden te meer om Burgerparticipatie en Actief Burgerschap te stimuleren en niet te ontmoedigen. Gebruik uw stem en Zeg op 19 maart 2014, JA tegen het CDA! Samen met U kan CDA

VAALS het verschil maken! Namens CDA VAALS, John Coenen – Lijsttrekker.