Week 8 – Burgerparticipatie

Burgerparticipatie CDA Vaals Vijlen John Coenen

De overheid die redeneert: “Wij weten wel wat goed is voor onze burgers!”, is wat CDA VAALS
betreft al lang achterhaald. CDA VAALS is van mening dat de kennis, ideeën en inzichten die de
INWONERS van gemeente VAALS bezitten ook daadwerkelijk ingezet en benut moeten worden! Dat geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor de MEDEWERKERS van onze gemeente. “Top-Down” wordt “Bottom –Up”. Als willekeurig voorbeeld onze BUITENDIENST: Er kunnen (en dat gebeurt ook met regelmaat) fantastische ideeën achter een bureau van ons gemeentehuis bedacht worden . Onze BUITENDIENSTMEDEWERKERS staan echter veel dichter bij de “klant” en het “project” en kunnen als geen ander beoordelen waar de mogelijke tekortkomingen of verbeterpunten zijn. Zij zijn in dit geval onze “frontliners” en dienen volgens CDA VAALS niet als laatste, maar juist als eerste bij het desbetreffende project betrokken te worden. Zij zijn immers de medewerkers die dagelijks de klanten ontmoeten, daadwerkelijk in het werkveld verkeren en het beste zicht hebben op de (mogelijke) problemen en verbeterpotentiaal. Voor onze inwoners geldt hetzelfde: Er kunnen fantastische theoretische plannen geïmplementeerd worden die elders in het land op een geweldig succes zijn uitgelopen, maar dat hoeft in Vaals niet per definitie de sleutel tot succes te zijn!

Wij zijn van mening dat INWONERS directer betrokken moeten worden bij het opstellen van beleid en zelf in staat gesteld moeten worden beleid te formuleren en te initiëren. Natuurlijk kunnen daarbij de bestaande en georganiseerde platformen een rol spelen, maar daarnaast is het belangrijker dat ALLE INWONERS (ook individueel) zich betrokken voelen en in de gelegenheid gesteld worden om hun kennis, ideeën en inzichten beschikbaar te stellen aan onze gemeenschap. Want ook hier geldt: Onze inwoners en platformen zijn de “frontliners”, zij weten wat er speelt en waar het bestaande en/of nieuwe beleid mogelijk tekort schiet.

CDA VAALS is van mening dat INWONERS en PLATFORMEN gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden, om actief bij te dragen aan het continu verbeteren van ons gemeentelijk beleid. Dit betekent volgens CDA VAALS dat hiervoor aanpassingen binnen en buiten de gemeentelijk organisatie nodig zijn en de gemeentelijke processen hiervoor aangepast moeten worden, zodat deze transparant en toegankelijk worden. Concreet denken wij dan bijvoorbeeld aan: BELEIDSAGENDERING (het Burgerinitiatief, een Agenderingskamer), BELEIDSVOORBEREIDING (een Burgerpanel, een Focusgroep), BESLUITVORMING (een Referendum, een Keuze-enquête), BELEIDSUITVOERING (een Burgerteam) en BELEIDSEVALUATIE (een Kwaliteitsschouw, een Kwaliteitspanel). CDA VAALS wil de huidige “schijnparticipatie” omvormen tot ECHTE Burgerparticipatie.

CDA VAALS zal zich de komende raadsperiode (opnieuw) inspannen, om Burgerparticipatie binnen het ambtelijk apparaat, binnen de gemeenteraad en binnen het College van B&W op de agenda te zetten en te houden. Burgerparticipatie moet tot in de kleinste haarvaten van de gemeentelijke organisatie doordringen, waardoor straks gezegd kan worden: Burgerparticipatie zit in het Vaalser bloed. Kortom: Als het aan CDA VAALS ligt, blazen WIJ Burgerparticipatie nieuw leven in!!! CDA VAALS werkt voor en SAMEN met U, in het verleden, het heden en in de toekomst! Namens CDA VAALS, John Coenen – Fractievoorzitter en Lijsttrekker.