Week 6 – Openbaar Vervoer

OV CDA Vaals Vijlen John Coenen

Op woensdag 29 januari j.l. werden de gemeenteraden van Maastricht en Heuvelland geïnformeerd over de mogelijkheden hoe het Openbaar Vervoer er eind 2016 zou kunnen gaan uitzien. Tijdens deze bijeenkomst van Provincie Limburg te Meerssen, werd duidelijk dat de inkrimping van het Openbaar Vervoer binnen gemeente Vaals niet zo desastreus wordt als verwacht! Met name Vijlen e.o. zou hard getroffen worden door de nieuwe concessies (afspraken/gunning). Na felle kritiek van de lokale CDA-afdelingen, wordt nu duidelijk wat er in Vijlen gaat gebeuren: Tijdens de “spitsmomenten” komt er een reguliere busverbinding, welke standaard op vaste tijden rijdt en buiten de spitsmomenten komt er ook een bus, echter op afroep! Aangezien in Vijlen e.o. tussen de 50 en 200 in- en uitstappers per dag zijn, valt Vijlen dus onder het “Flexbus-regime” en niet onder het zogenaamde “Wensbus-regime”, hetgeen zou hebben ingehouden dat vrijwilligers met een gesponsord busje zouden moeten/kunnen rijden! De schade voor Vijlen lijkt vooralsnog beperkt! Hoe de vervoerder die de concessies krijgt, daadwerkelijk invulling gaat geven aan de dienstregeling, blijft vooralsnog koffiedik kijken. Ongetwijfeld zullen bedrijfseconomische aspecten daarbij van doorslaggevende rol zijn. CDA VAALS blijft zich nu, maar ook in de toekomst inzetten voor goed Openbaar Vervoer binnen gemeente Vaals voor al onze inwoners (dus ook voor specifiek doelgroepenvervoer)!!!